INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I EMPRENEDORIA

Objectiu

Descobrir les aplicacions de la Intel·ligència Artificial en el context empresarial i explorar les oportunitats de la IA per a emprenedors i emprenedores.
El curs té una durada total de 12 hores lectives, repartides de la següent manera:
– Dimecres, 26 de juny, de 10:00 a 13:00 presencial (3 hores)
– Divendres, 28 de juny, de 10:00 a 13:00 on line (3 hores)
– Dilluns, 1 de juliol, de 10:00 a 13:00 on line (3 hores)
– Dimecres, 3 de juliol, de 10:00 a 13:00 presencial (3 hores)
Les sessions presencials es realitzaran a Community Internet amb seu a Via Laietana 59, Pral 1a. 08003 Barcelona.

Informació important per participar

La inscripció està restringida al personal de les entitats de la Xarxa Emprèn.
Per participar és imprescindible omplir aquest formulari (data límit del 7 de juny inclòs).
Atès el nombre de places dels diferents espais és limitat es farà una assignació de places que prioritzi:
L’accés de totes les entitats als espais (màxim 1 persona per curs).
La distribució territorial dels participants.
La paritat dels participants.

Termini d’inscripció

Del 17 de maig al 7 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

L’assignació de places es realitzarà a partir del 14 de juny.

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament:

 

Realització de jornades formatives organitzades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Finalitat: Gestionar les dades de les persones que participen en jornades organitzades pel SOC.

La jornada formativa, en part, serà enregistrada i es realitzaran fotografies de la mateixa, i les imatges i contingut podrà ser difós, publicat o comunicat a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà. Donades les característiques d’aquests mitjans, les imatges i dades relacionades poden restar visibles indefinidament i ser utilitzades per tercers. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya les guardarà de manera temporal al seu arxiu.

Així mateix, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comunicarà les dades personals necessàries de les persones inscrites a la Secretaria i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball amb la finalitat de comprovar que aquestes pertanyen a la Xarxa Emprèn i aplicar, en el cas que hi escaigui, els criteris de priorització per a la selecció de les persones participants, i també per al seu estudi estadístic a fi de fer memòries i planificació de futures accions formatives.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/

Informació addicional: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/

 

CURSO PRESENCIAL Y ONLINE

Inteligencia Artificial
para Empresas y Negocios

MADRID - 28 mayo - Presencial
BARCELONA - 30 mayo - Presencial y online
close-link